Ostatnio wykonaliśmy:

 

16.11.2004 - Pilot radiowy do sterowania JJ_REL

Pilot radiowy, który poprzez sterownik JJ_REL steruje oświetleniem, roletami, ekranem, itp. Daje również możliwość sterowania projektorem lub innym urządzeniem poprzez łącze RS232. Pilot posiada dziewięć przycisków, pod które można podstawić dowolną funkcję.

14.09.2004 - Sterownik do sterowania projektora

Jest to przyciskowy sterownik umożliwiający sterowanie urządzeń poprzez port RS232 (np. projektor), posiada również trzy przekaźniki stosowane najczęściej do podnoszeni/ opuszczania ekranu oraz do kontroli zasilania urządzenia. Sterownik posiada do 16 przycisków, na które naklejana jest folia z ich opisem. Pod każdy przycisk można podłożyć funkcję. Sterownik programowalny jest przez port RS232 z komputera przez dostarczane z nim oprogramowanie.

10.08.2004 - Sterownik zabezpieczający projektor

Celem projektu było opracowanie sterownika zabezpieczającego projektor przed nagłym zanikiem napięcia zasilania. Zastosowano do tego celu Komputerowy Zasilacz Awaryjny o mocy dobranej do danego projektora. Ponieważ zasilacz jest w stanie podtrzymać zasilanie tylko na kilka minut pracy, zastosowano sterownik, który po otrzymaniu informacji z zasilacza awaryjnego o zaniku napięcia zasilania (przez interfejs komputerowy) wysyła do projektora (w standardzie RS232) zapytanie o aktualny stan pracy. W przypadku, gdy projektor jest włączony wysyła do niego rozkaz wyłączenia.

Ten sposób zabezpiecza nas przed kosztownymi uszkodzeniami mogącymi powstać w skutek nagłego zaniku napięcia zasilania.

 

 

 

 

 

© 2004 Unico Sp. C. tel/fax 32 278 57 23

Unico Sp
. C. - Nowości