Tak wyglądały moduły pierwszego systemu sterowania:

Moduł JMPOW

Moduł JMPOW spełnia funkcje zasilania modułów z serii JM wchodzących w skład systemu UNCONTROL - 0x a ponadto konsoliduje łącze transmisyjne RS232 jednostki centralnej poprzez wbudowany interfejs z łączami RS232sys poszczególnych modułów wchodzących w skład systemu. Moduł przeznaczony jest do zasilania systemu w opcji z dedykowanym panelem sterowania UNICONTROL - 20Tp.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie 198V - 242V /50 - 60 Hz .
 • Napięcie wyjściowe stabilizowane +12V/3A.
 • Napięcie wyjściowe stabilizowane -12V/1A.
 • Napięcie wyjściowe stabilizowane +5V/5A.
 • Złącze transmisji RS232 z jednostką centralną (Ds25g).
 • Złącze wyjściowe transmisji RS232sys i zasilania (Dsg15).
 • Wymiary modułu 68,4x221x295.
 • Moduł przeznaczony do montażu w kasetach CAMAC 19".

Moduł JMRST

Moduł JMRST przeznaczony jest do sterowania sprzętami wyposażonymi w łącze komunikacyjne RS232 w standardzie XON, XOFF lub z potwierdzeniem sygnałami RTS i CTS. Posiada on cztery kanały komunikacyjne pracujące w FULL DUPLEX z prędkością transmisji 1200 do 19200 bodów, jednym bitem stopu i 6 do 8 bitów danych bez kontroli parzystości. Każdy z kanałów posiada 8 bajtowy bufor danych i pamięć rozkazów dla danego rodzaju sterowanego sprzętu. Komunikacja pomiędzy modułem JMRST a jednostką centralną odbywa się przy wykorzystaniu łącza szeregowego RS232sys z własnym protokołem komunikacyjnym. Do zobrazowania stanu modułu JMRST przeznaczone są diody LED umieszczone na płycie czołowej. Informują one o komunikacji pomiędzy modułem a sterowanym sprzętem w danym kanale, obecności zasilania i przyjęciu właściwego rozkazu sterującego z jednostki centralnej.

DANE TECHNICZNE
Zasilanie 11V - 15V.
 • Z łącza komunikacyjne RS232 ( DS9g ), 1200 - 19200 bod, 6 - 8 bd, 1 bs, bez kontroli parzystości.
 • Dwa złącza komunikacyjne ( DS15w, DS15g ).
 • Wymiary modułu 34,2x221x295.
 • Moduł przeznaczony do montażu w kasetach CAMAC 19".

Moduł JMREL

Moduł JMREL przeznaczony jest do sterowania funkcjami typu (włącz / wyłącz) w sprzętach o różnorodnym przeznaczeniu. Moduł posiada 16 niezależnych linii, które mogą być podłączone bezpośrednio do urządzeń w przypadku sterowania niskoprądowego lub pośrednio poprzez moduły wykonawcze w przypadku konieczności sterowania sygnałami wysokoprądowymi. Przykładowo moduł JMREL może włączać lub wyłączać oświetlenie, podnosić lub opuszczać rolety, sterować zasilaniem urządzeń i ich funkcjami. Komunikacja pomiędzy modułem JMREL a jednostką centralną odbywa się przy wykorzystaniu łącza szeregowego RS232sys z własnym protokołem komunikacyjnym. Do zobrazowania stanu modułu JMREL przeznaczone są diody LED umieszczone na płycie czołowej i informujące o stanie linii, obecności zasilania, przyjęciu właściwego rozkazu sterującego z jednostki centralnej. Ponadto moduł JMREL posiada możliwość ręcznego sterowania stanem linii przy pomocy mikroprzełączników znajdujących się na płycie czołowej.DANE TECHNICZNE
Zasilanie 11V – 15V DC.
 • 16 linii wyjściowych typu wł./wył. O obciążalności 1A/125V AC każda.
 • Dwa złącza komunikacyjne ( DS15w, Ds15g ).
 • Jedno złącze wyjścia linii sterujących ( Ds37g ).
 • Wymiary modułu 34,2x221x295
 • Moduł przystosowany do montażu w kasetach CAMAC 19”

Moduł JMUPI

Moduł JMUPI przeznaczony jest do sterowania urządzeniami posiadającymi odbiorniki transmisji IRED. Osiem niezależnych kanałów transmisyjnych umożliwia sterowanie dostępnymi funkcjami każdego z tych urządzeń. W każdym z kanałów można zapamiętać do szesnastu rozkazów co jest w pełni wystarczające do pełnej obsługi danego sprzętu. Elementem niezbędnym do poprawnego działania modułu jest nadajnik transmisji IRED podłączony do każdego z wyjść transmisyjnych. Komunikacja pomiędzy modułem JMUPI a jednostką centralną odbywa się przy wykorzystaniu łącza szeregowego RS232sys z własnym protokołem komunikacyjnym. Do zobrazowania stanu modułu JMUPI przeznaczone są diody i wyświetlacze numeryczne LED umieszczone na płycie czołowej. Informują o numerze aktualnie obsługiwanego kanału oraz transmitowanego rozkazu, obecności zasilania, przyjęciu właściwego rozkazu sterującego z jednostki centralnej. Ponadto moduł JMUPI posiada możliwość ręcznej obsługi obejmującej transmisję rozkazu z wybranego kanału lub zapamiętania transmitowanego z pilota sterującego rozkazu w wybranym kanale. Funkcje te można zrealizować przy pomocy mikroprzełączników znajdujących się na płycie czołowej.DANE TECHNICZNE
Zasilanie 11V – 15V DC.
 • 8 linii wyjściowych transmisji IRED umożliwiających sterowanie nadajnikiem JMIRED.
 • Dwa złącza komunikacyjne ( DS15w, Ds15g ).
 • Osiem złącz wyjściowych ( LEMO )
 • Wymiary modułu 34,2x221x295
 • Moduł przystosowany do montażu w kasetach CAMAC 19”

Moduł JMVSW

Moduł JMVSW jest zaawansowaną konstrukcją skupiającą w sobie układy przełączające sygnały RGB, SVIDEO, VIDEO i AUDIO AUX w standardzie stereofonicznym. Posiada następujące przełączniki sygnałów : 4x2 RGB ze stałym podglądem pierwszego wejścia, 4x2 SVIDEO, 4x2 VIDEO oraz mikser sygnałów AUDIO AUX o organizacji 4x1 plus jedno wejście uniwersalne i cztery wejścia mikrofonowe. Sygnał wyjściowy skierowany jest na dwa wyjścia. Każde z wejść posiada możliwość płynnej regulacji poziomu sygnału. Komunikacja pomiędzy modułem JMVSW a jednostką centralną odbywa się przy wykorzystaniu łącza szeregowego RS232sys z własnym protokołem komunikacyjnym. Do zobrazowania stanu modułu JMVSW przeznaczone są diody LED umieszczone na płycie czołowej i informujące o wybranym przełączniku poszczególnych sygnałów, obecności zasilania, przyjęciu właściwego rozkazu sterującego z jednostki centralnej. Ponadto moduł JMVSW posiada możliwość ręcznego ustawiania przełączników przy pomocy mikroprzełączników znajdujących się na płycie czołowej.DANE TECHNICZNE
Zasilanie dodatnie 11V – 15V, zasilanie ujemne 11V – 15V
 • 4 wejścia RGB ( DS15x3g ) 75 Ohm
 • 1 wyjście podglądowe RGB ( DS15x3g ) 75 Ohm
 • 2 wyjścia RGB ( DS15x3g ) 75 Ohm
 • 4 wejścia SVIDEO ( podwójny CINCH ) 75 Ohm
 • 2 wyjścia SVIDEO ( podwójny CINCH ) 75 Ohm
 • 4 wejścia VIDEO ( CINCH ) 75 Ohm
 • 2 wyjścia VIDEO ( CINCH ) 75 Ohm
 • 4 wejścia AUDIO AUX ( podwójny CINCH ) 27k/1V
 • 1 wejście uniwersalne AUDIO AUX (podwójny CINCH ) 33K/1V
 • 4 wejścia mikrofonowe MIK ( CINCH ) 10K/10mV
 • 2 wyjścia AUDIO AUX ( podwójny CINCH ) 100K/2V
 • Dwa złącza komunikacyjne ( DS15w, Ds15g ).
 • Wymiary modułu 102,6x221x295
 • Moduł przystosowany do montażu w kasetach CAMAC 19”

Moduł JMASW

Moduł JMASW jest przeznaczony do podłączenia mikrofonów dynamicznych tak przewodowych jak i bezprzewodowych. Posiada on dwanaście mikrofonowych linii wejściowych i dwie linie wyjściowe AUDIO AUX. Każda z linii mikrofonowych jest indywidualnie dołączana lub odłączana od wyjść AUDIO AUX. Komunikacja pomiędzy modułem JMASW a jednostką centralną odbywa się przy wykorzystaniu łącza szeregowego RS232sys z własnym protokołem komunikacyjnym. Do zobrazowania stanu modułu JMASW przeznaczone są diody LED umieszczone na płycie czołowej. Informują one o dołączeniu lub odłączeniu danej linii mikrofonowej, obecności zasilania i przyjęciu właściwego rozkazu sterującego z jednostko centralnej. Ponadto moduł JMASW posiada możliwość ręcznego ustawienia linii dołączonych lub odłączonych. Funkcje te można zrealizować przy pomocy mikroprzełączników znajdujących się na płycie czołowej.DANE TECHNICZNE
Zasilanie dodatnie 11V - 15V, zasilanie ujemne 11V - 15V.
 • 12 wejść mikrofonowych MIK ( CINCH ) 10K/10mV.
 • 2 wyjścia AUDIO AUX ( CINCH ) 100K/2V.
 • Dwa złącza komunikacyjne ( DS15w, DS15g ).- Wymiary modułu 68,4x221x295.
 • Moduł przeznaczony do montażu w kasetach CAMAC 19".

Moduł JMMON

Moduł JMMON przeznaczony jest do monitorowania 16 linii wejściowych dwustanowych , które umożliwiają bezpośrednie podłączenie czujników optycznych (fotorezystor, fototranzystor),czujników stykowych i barier optoizolacyjnych. Pracą monitora linii steruje układ mikroprocesorowy, który testuje stan linii z częstotliwością 10KHz i w przypadku wykrycia zmiany notuje ten fakt w 128 bajtowym buforze. Odczyt informacji z modułu odbywa się za pośrednictwem łącza RS232sys.Na płycie czołowej modułu umieszczono diody LED informujące o stanie linii jak również o obecności zasilania (dioda POWER) i nawiązaniu komunikacji(dioda TRANS).DANE TECHNICZNE
Zasilanie 11V -15V DC.
 • 16 linii wejściowych , max U sw 2,4V – 50V,max U sn 1V – 0,7V.
 • Dwa złącza komunikacyjne (DS15w,DS15g).
 • 16 złącz (LEMO).
 • Wymiary modułu 34,2x221x295.
 • Moduł przystosowany do zabudowy w kasetach CAMAC 19”.

Specyfikacja systemu sterowania UNICONTROL - 02

System UNICONTROL - 02 przeznaczony do sterowania następującymi sprzętami:
12 wyjść mikrofonowych (moduł JMAUDIO) 5 wejść stereofonicznych AUDIO AUX (moduł JMAUDIO) 2 wyjścia stereofoniczne AUDIO AUX (moduł JMAUDIO) 4 wejścia SVIDEO 75 ohm (moduł JMVIDEO) 2 wyjścia SVIDEO 75 ohm (moduł JMVIDEO) 4 wejścia VIDEO 75 ohm (moduł JMVIDEO) 2 wyjścia VIDEO 75 ohm (moduł JMVIDEO) 4 wejścia RGB 75 ohm (moduł JMVSIDEO) 2 przełączane wyjścia RGB 75 ohm, podgląd 1 wejścia RGB (moduł JMVIDEO) Sterowanie sekcjami rolet (moduł JMREL) Sterowanie ekranem (moduł JMREL) Sterowanie sprzętami posiadającymi możliwość komunikacji w standardzie RS232 (JMRST ) Sterowanie oświetleniem ON/OFF (moduł JMREL) Sterowanie wideo projektorem (moduł JMRST , moduł JMUPI lub moduł JMREL) Sterowanie zasilaniem pozostałych sprzętów (moduł JMREL) Sterowanie IRED 8 linii (moduł JMUPI) Monitorowanie sprzętów ( moduł JMMON)

 


© 2004 Unico Sp. C. tel/fax 32 278 57 23

Unico Sp. C. -
O Firmie - Historia